انیمیشن های تبلیغاتی

فروش بیشتر با ویدیو انیمیشن های جذاب

آیا میدانستید که بیش از ۸۰ درصد از مشتریان احساس بهتری خواهند داشت ، اگر کالا و یا خدمات شما را در غالب یک انیمیشن ویدیوی جذاب همراه با توضیحات جامع مشاهده کنند؟
 
Play Video

یکی از بهترین روشها در جهت ارسال پیام به مشتری ها ارائه ویدیو انیمیشن های جذاب می باشند. ما در تولید و ساخت انیمیشن های حرفه ای مطابق با نوع فعالیت اقتصادی شما میتوانیم کمک رسان کسب و کارتان باشیم.

انیمیشن های تبلیغاتی

فروش بیشتر با ویدیو انیمیشن های جذاب

آیا میدانستید که بیش از ۸۰ درصد از مشتریان احساس بهتری خواهند داشت ، اگر کالا و یا خدمات شما را در غالب یک انیمیشن ویدیوی جذاب همراه با توضیحات جامع مشاهده کنند؟
 
Play Video

یکی از بهترین روشها در جهت ارسال پیام به مشتری ها ارائه ویدیو انیمیشن های جذاب می باشند. ما در تولید و ساخت انیمیشن های حرفه ای مطابق با نوع فعالیت اقتصادی شما میتوانیم کمک رسان کسب و کارتان باشیم.

انیمیشن های تبلیغاتی

فروش بیشتر با ویدیو انیمیشن های جذاب

آیا میدانستید که بیش از ۸۰ درصد از مشتریان احساس بهتری خواهند داشت ، اگر کالا و یا خدمات شما را در غالب یک انیمیشن ویدیوی جذاب همراه با توضیحات جامع مشاهده کنند؟
 
Play Video

یکی از بهترین روشها در جهت ارسال پیام به مشتری ها ارائه ویدیو انیمیشن های جذاب می باشند. ما در تولید و ساخت انیمیشن های حرفه ای مطابق با نوع فعالیت اقتصادی شما میتوانیم کمک رسان کسب و کارتان باشیم.

هزینه ویدئو انیمیشن

هزینه ویدئو انیمیشن

هزینه ویدئو انیمیشن

نقره

300,- Euro

قیمت تمام شده

۲۰ ثانیه

✔️نسخه خطی
✔️تصاویر
✔️موسیقی پس زمینه
نوع انیمیشن 
2D
وضوح تصویر 
720p H264
زمان اماده سازی
10 روز

طلا

600,- Euro

قیمت تمام شده

۴۰ ثانیه

✔️نسخه خطی
✔️تصاویر
✔️موسیقی پس زمینه
نوع انیمیشن 
2D
وضوح تصویر
720p H264
زمان اماده سازی
16 روز

الماس

1000,- Euro

قیمت تمام شده

۶۰ ثانیه

✔️این بسته دارای راوی با صدای خودتون می باشد
✔️نسخه خطی
✔️تصاویر
✔️موسیقی پس زمینه
✔️جلوه های صوتی
نوع انیمیشن
2D
وضوح تصویر
1080p H 264
 زمان اماده سازی
12 روز

نرخ ساخت انیمیشن به ازای هر ۱۰ ثانیه اضافی۱۰۰ یورو میباشد

نقره

300,- Euro

قیمت تمام شده

۲۰ ثانیه

✔️نسخه خطی
✔️تصاویر
✔️موسیقی پس زمینه
نوع انیمیشن 
2D
وضوح تصویر 
720p H264
زمان اماده سازی
10 روز

طلا

600,- Euro

قیمت تمام شده

۴۰ ثانیه

✔️نسخه خطی
✔️تصاویر
✔️موسیقی پس زمینه
نوع انیمیشن 
2D
وضوح تصویر
720p H264
زمان اماده سازی
16 روز

الماس

1000,- Euro

قیمت تمام شده

۶۰ ثانیه

✔️این بسته دارای راوی با صدای خودتون می باشد
✔️نسخه خطی
✔️تصاویر
✔️موسیقی پس زمینه
✔️جلوه های صوتی
نوع انیمیشن
2D
وضوح تصویر
1080p H 264
 زمان اماده سازی
12 روز

نرخ ساخت انیمیشن به ازای هر ۱۰ ثانیه اضافی۱۰۰ یورو میباشد

نقره

300,- Euro

قیمت تمام شده

۲۰ ثانیه

✔️نسخه خطی
✔️تصاویر
✔️موسیقی پس زمینه
نوع انیمیشن 
2D
وضوح تصویر 
720p H264
زمان اماده سازی
10 روز

طلا

600,- Euro

قیمت تمام شده

۴۰ ثانیه

✔️نسخه خطی
✔️تصاویر
✔️موسیقی پس زمینه
نوع انیمیشن 
2D
وضوح تصویر
720p H264
زمان اماده سازی
16 روز

الماس

1000,- Euro

قیمت تمام شده

۶۰ ثانیه

✔️این بسته دارای راوی با صدای خودتون می باشد
✔️نسخه خطی
✔️تصاویر
✔️موسیقی پس زمینه
✔️جلوه های صوتی
نوع انیمیشن
2D
وضوح تصویر
1080p H 264
 زمان اماده سازی
12 روز

نرخ ساخت انیمیشن به ازای هر ۱۰ ثانیه اضافی۱۰۰ یورو میباشد

ما دروب اقا سخت در تلاشیم تا بهترین تأمین کننده ویدیوانیمیشن های جذاب در سرتاسر اروپا٫ امریکا٫ کانادا و استرالیا باشیم

ما دروب اقا سخت در تلاشیم تا بهترین تأمین کننده ویدیوانیمیشن های جذاب در سرتاسر اروپا٫ امریکا٫ کانادا و استرالیا باشیم

ما دروب اقا سخت در تلاشیم تا بهترین تأمین کننده ویدیوانیمیشن های جذاب در سرتاسر اروپا٫ امریکا٫ کانادا و استرالیا باشیم